ნარჩენების მართვა

ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება. დოკუმენტაციის შემუშავება, რომლის მიხედვითაც დეტალურად არის აღწერილი სამშენებლო ან საწარმოო ნარჩენების რაოდენობა და ტიპი. თუ როგორ მოხდება მათი გამოყენება, შენახვა, სეგრეგაცია ან რეციკლირება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების ფარგლებში.