ზოგადი ინფორმაცია და პირობები აქციის შესახებ

აქციის ფარგლებში შპს. “გლობალ სეიფთი” მოემსახურება მცირე ბიზნესებს, რომელთა თანამშრომლების რაოდენობაც არ აღემატება 30 თანამშრომელს.

(აქცია არ ვრცელდება მძიმე და მავნე ნივთიერებებზე მომუშავე, მომატებული საფრთხის და საშიშ პირობებიანი საქმიმანობის მქონე კომპანიებზე)

  • 1 – 3 თანამშრომლამდე მომსახურების ღირბულება იქნება ყოველთვიური 50 ლარი
  • 3 – 10 თანამშრომლამდე მომსახურების ღირბულება იქნება ყოველთვიური 100 ლარი
  • 10 – 30 თანამშრომლამდე მომსახურების ღირბულება იქნება ყოველთვიური 200 ლარი

ასევე გთხოვთ გაეცნოთ ხელშეკრულებას შემდეგ ბმულზე: www.globalsafety.ge/contract

თუ თქვენი კომპანიის თანამშრომელთა რაოდენობა აღემატება 30 თანამშრომელს დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით
გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი კომპანიის პროვაიდერი სადაზღვევო კომპანიის დასახელება
სურვილის შემთხვევაში მოგვწერეთ დამატებითი მონაცემები ან კომენტარები
ხელშეკრულების სანახავად გადადით ბმულზე: http://www.globalsafety.ge/contract