პაკეტში შედის

კანონით გათვალისწინებული შემდეგი პუნქტები

ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოება
აკრედიტირებული სპეციალისტის გამოყოფა
ხარვეზების გამოვლენა და კონტროლი
გეგმიური თრენინგები
მონიტორინგი & რევიზია
ერთ თვიანი უფასო კონსულტაცია ცხელ ხაზზე