თანამშრომელთა გადამზადება

სამუშაოს სპეციფიურობიდან გამომდინარე შემუშავებული იქნება ტრენინგ სესია შრომის უსაფრთხოებისადა გარემოს დაცვის განხრით. თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩვენი სპეციალისტი პერიოდულად ჩაატარებს აღნიშუნლ ტრენინგს.